Hiển thị: 1 - 10 của 26 kết quả
thua lỗ

2 Quy tắc giúp bạn đối mặt với thua lỗ

Những nhà giao dịch thành công nhất đã xem xét lại quan điểm của họ về những tổn thất , mất mát tài sản, hoặc thậm chí một số vận may. Sau khi trải qua những nỗi sợ hãi, thất bại khủng khiếp nhất, rồi họ nhận ra rằng: bạn chỉ cần làm những gì cần thiết, và sau đó sẽ không còn gì phải sợ nữa.